SİTE HAKKINDA

Hazreti Mehdi, ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş olan, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygamberimiz'den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. İsa ile buluşacak,. Allah'ın izniyle yegane hak din olan İslam'ı yeryüzüne yerleşik kılacaktır.

"Mehdi" kelime olarak "hidayete ermiş, hidayet bulmuş kişi" anlamına gelir.

Mehdi konusu her dönemde İslam tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Peygamber Efendimiz'in çok sayıdaki hadisinde, ismiyle, vasıflarıyla, yardımcılarıyla, devrinin özellikleriyle ve yapacağı icraatlarla ayrıntılı olarak tarif edilen Hz. Mehdi'nin geleceğine çeşitli Kur'an ayetlerine de işari manada müjde vardır.